Algemene voorwaarden

Bepalingen en voorwaarden van de Mike Jucker (Deutschland) GmbH voor de consument


§ 1 Algemeen

Alle goederen en diensten, de Mike Jucker (Deutschland) GmbH (hierna ook te noemen "JUCKER HAWAII") de klant biedt, uitsluitend aan de hand van de volgende algemene voorwaarden. Alle afspraken tussen JUCKER HAWAII en de klanten zijn, zonder afbreuk te doen aan hun rechtsgeldigheid voor de detectie doeleinden in de vorm van tekst te documenteren.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen door JUCKER HAWAII op het internet of in de verkoop catalogus zijn niet-bindende uitnodiging voor de klant om goederen te bestellen. Door het bestellen van de gewenste goederen

geeft de klant een bindend aanbod tot een koopovereenkomst te sluiten. Het aanbod wordt bindend wanneer hij is gepasseerd door de respectieve interface naar JUCKER HAWAII. JUCKER HAWAII heeft het recht om dit aanbod binnen een termijn van 14 kalenderdagen accepteren door het sturen van een orderbevestiging of door het leveren van de goederen. Na verloop van tijd, zonder het aanbod wordt afgewezen. De automatisch verzonden na elke bestelling orderbevestiging is alleen informatie en is niet een orderbevestiging.

§ 3 Levering

Facturatie en levering binnen de EU (alleen Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje) en Zwitserland. Voor leveringen naar Zwitserland om extra taken en kosten van toepassing. Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen met uw lokale douanekantoor of Zwitserland bijvoorbeeld http://www.ezv.admin.ch. De aflevering van de zending van het magazijn naar het adres dat door de klant of door derden de levering van een van onze leveranciers of partners. Bij het bestellen van verschillende items, behouden wij ons het recht voor om de goederen te verzenden in meerdere deelleveringen. De levertijd is over het algemeen 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Deze informatie is niet bindend, tenzij anders is overeengekomen. Levering is een verpakking en verzendkosten, het exacte bedrag wordt apart uitgereikt voor elke levering. Voor Speditionsartikel individuele aanbiedingen van toepassing zijn.

§ 4 Prijzen

Alle prijzen, inclusief verzend-en administratiekosten, uitsluitend van toepassing op de levering landen. Met updaten van Internet pagina's, of bij te werken in de catalogus van alle voorgaande prijzen en andere informatie over producten ongeldig. Welke is van toepassing op het moment van de gem. § 2 bindende bestelling geldige versie.

§ 5 Met wachtwoord beveiligde directe toegang

JUCKER HAWAII gericht om op verzoek van de klant, een met een wachtwoord beveiligde directe toegang voor toekomstige bestellingen in een winkel. De klant is verplicht om dit wachtwoord te behandelen vertrouwelijk en onbevoegde derden. JUCKER HAWAII aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het misbruik van wachtwoorden.

§ 6 Herroepingsrecht

De klant beschikt over een herroepingsrecht. Verwezen wordt naar de aparte referentie.

§ 7 Betaling

Om te betalen voor JUCKER HAWAII biedt de mogelijkheid om te betalen via PayPal, PayPal Express, PayPal PLUS met PayPal, debet, credit card of betaling bij de factuur of vooruitbetaling. Voor initiële bestellingen, bestellingen van meer dan € 500, of in het algemeen na de credit check, behouden wij ons het recht voor om vooruitbetaling of betaling bij aflevering (COD) vereisen. Is geselecteerd als betaalmethode vooruitbetaling, de klant verzendkosten doet de aankoopprijs plus. Gem binnen 5 dagen na sluiting van het contract. § 2 te worden overgebracht naar de in de orderbevestiging rekening van JUCKER HAWAII.

In geval van betaling via PayPal en PayPal Express, de gebruiksvoorwaarden voor betalingen met PayPal-account toe te passen bij https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full, voor betalingen via PayPal PLUS, de betalingsvoorwaarden gelden voor betalingen zonder PayPal-account op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full. De betaling wordt afgehandeld door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De bestelde goederen tot de volledige betaling eigendom van Mike Jucker®. Een pandrecht, overdracht, verwerking of transformatie is voor overdracht van de eigendom niet is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mike Jucker®.

§ 9 Transportschade

Als de goederen worden geleverd met zichtbare schade aan de verpakking of de inhoud, zodat de klant onverminderd deze zijn garantierechten onmiddellijk klacht indienen bij de expediteur / vervoerder en te weigeren om te aanvaarden en onmiddellijk JUCKER HAWAII contact via het telefoonnummer +49 (0) 2242 9140844 of ontvangen (e-mail / fax / post) in andere omstandigheden, dus JUCKER HAWAII eventuele rechten jegens de vervoerder / vrachtdienst kunnen behouden. Verborgen gebreken - ook onverminderd eventuele garantieclaims - moeten worden gerapporteerd direct na ontdekking aan JUCKER HAWAII, zodat eventuele garantieclaims tegen upstream kan worden gehandhaafd.

§ 10 Garantie

De vorderingen van de klant tegen defecten JUCKER HAWAII zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen binnen de wettelijke termijnen, voor zover door het volgen van regels geen afwijkingen.

Schade veroorzaakt door verkeerd of niet-conforme maatregelen van de klant tijdens de installatie, aansluiting, bediening of opslag, geen vordering tegen JUCKER HAWAII.

Het ontoereikend en met name bepaald door de fabrikant. Door de aankoop van een gebruikt artikel, de aanspraken van de klant in geval van defecten na het verstrijken van een jaar na ontvangst van de goederen.

§ 11 Aansprakelijkheid

Voor andere dan door verwonding van leven, lichaam en gezondheid schade JUCKER HAWAII slechts aansprakelijk als ze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door JUCKER HAWAII of middelen (bv. B. de bezorgdienst) door JUCKER HAWAII gebaseerde.

Elke verdere aansprakelijkheid voor schade uitgesloten.

Een pre-contractuele aansprakelijkheid en de bepalingen van de productaansprakelijkheid bij wet, blijven onaangetast.

De aansprakelijkheid van JUCKER HAWAII is een essentiële contractuele verplichting nalatigheid, is beperkt tot de voorzienbare schade.

Datacommunicatie via het internet kan niet worden gegarandeerd foutloos en / of beschikbaar op elk moment na de huidige stand van de technologie. JUCKER HAWAII is niet aansprakelijk voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid van het online systeem voor de handel, noch voor technische of elektronische fouten tijdens een verkoopdag op de JUCKER HAWAII geen invloed heeft, zeker niet voor de uitgestelde verwerking of het aanvaarden.

§ 12 Data Protection

JUCKER HAWAII heeft de klant erop dat de in het kader van de overeenkomst ontvangen gegevens wordt gesloten op basis van de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Teleservices Data Protection Act (TDDSG) JUCKER HAWAII verzameld, verwerkt en gebruikt om de verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst te voldoen.

§ 13 Scheidbaarheid clausule, de bevoegdheid, het toepasselijk recht

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig is, tast dit de geldigheid van de gehele overeenkomst. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling.

Het hoofdkantoor van JUCKER HAWAII is bij uitsluiting bevoegd, indien de klant een handelaar, een klant geen algemene bevoegdheid in Duitsland, heeft een klant verhuisd naar zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment dat de actie is onbekend.

De toepassing van het VN-kooprecht wordt uitgesloten, het Duitse recht van toepassing.

§ 14 Hoofdkantoor, adres voor klachten, contactadres, rekening

Mike Jucker (Deutschland) GmbH
Königstrasse 19b
D-57337 Hennef
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2242 9140844
Fax: +49 (0) 2242 9140847

E-mail: beanstandung@juckerhawaii.com

Managing Director:

Dominik Birgelen

Inschrijving in het handelsregister:

Registreer rechtbank: Amtsgericht Siegburg
Registratie nummer: HRB 11287

Bankrekening:

Mike Jucker GmbH
Deutsche Bank München
Konto-Nr. 98 669 5500
BLZ 700 700 10
BIC: DEUTDEMMXXX
IBAN: DE62700700100986695500

Fiscaal nummer:

220/5834/0728

BTW-nummer:

DE260014014


Let op: dit is een automatische vertaling. Binding zijn de "Algemene voorwaarden" in het Duits.